Περιγραφή ΙΚΠΙ

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί μία επιστημονική, αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία.
Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΙΚΠΙ έχει εκτελέσει άνω των 150  μελετών και προγραμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά προγράμματα προαγωγής και αγωγής υγείας, μελέτες πληθυσμού, μελέτες σχεδιασμού και βιωσιμότητας νοσοκομειακών και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής καθώς και συστήματα περίθαλψης για ομάδες ασφαλισμένων. Σκοπός της εταιρείας είναι η έρευνα, ανάπτυξη και προώθηση της κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρονται ως δραστηριότητες: η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, η διεξαγωγή εφαρμοσμένων προγραμμάτων, οι εκδοτικές δραστηριότητες (περιοδικό, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, κ.λπ.), η ανάληψη και διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων, η διενέργεια επιστημονικών εκδηλώσεων (συνέδρια, συμπόσια, διαλέξεις κ.λπ.)

Ειδικότερα στον τομέα της τηλεϊατρικής, το ΙΚΠΙ συμμετείχε στην οργάνωση και λειτουργία διαφόρων εφαρμογών, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα ΠΡΟΛΗΨΗ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ, που υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2009-2011 για τους ασφαλισμένους και δικαιούχους του ΕΔΟΕΑΠ Βορείου Ελλάδας. Ένα από τα σημαντικά οφέλη του προγράμματος, το οποίο αξιολογήθηκε πολύ θετικά από τους συμμετέχοντες, ήταν η διαπίστωση για πρώτη φορά παθολογικών εργαστηριακών ευρημάτων στο 33% τω συμμετεχόντων.

Διευθυντής του ΙΚΠΙ είναι ο κ. Γιάννης Τούντας, Ομότιμος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΙΚΠΙ μπορείτε να βρείτε στο https://neaygeia.gr/